UVOLNĚNÁ RAMENA A ŠÍJE

 

 

-back-pain-neck-nape-spinal-column-headache

Pletenec ramenní spojuje paže s vrchní částí stejně jako pánevní pás spojuje dolní končetiny se spodní částí páteře.Protože je ramenní kloub na rozdíl od ostatních kloubů (např. kyčelních) stabilizovaný hlavně svaly, umožňuje to na jedné straně velkou pohyblivost a ohebnost, na druhé straně je však nevýhodná malá pevnost, a ta znamená velký sklon k potížím a zraněním. Díky dokonalé souhře více kloubů a svalů jsou paže spojené s trupem. Jedná se o tyto klouby :

  • ramenní kloub (humeroskapulární kloub) a subakromionální prostor
  • kloubní spojení klíčové kosti s ramenem (akromioklavikulární kloub), od klíční k hrudní kosti (sternoklavikulární kloub) a funkční spojení lopatky s hrudním košem (skapulothorakální spojení)
  • aby se paže mohla pohybovat všemi směry, je vedle kloubního komplexu ramene důležitá i pohyblivost žeber, stejně jako ohebná a rovná páteř

Krční obratle jsou nejpohyblivější částí páteře. Krční páteř  se skládá ze sedmi menších obratlů . První dva obratle se podstatně liší od ostatních. První, atlas, nese lebku a nemá řádné tělo obratle, podobá se spíše prstenu se dvěma silnými postranními výběžky, druhý, axis, má ve vrchní části prodloužení ve tvaru zubu, kterým se napojuje na atlas. Výsledkem je velmi dobrá schopnost obracení. Sedmý krční obratel je výrazný svým silným výběžkem, který se dá se snadno nahmatat. Krk  a hrudní páteřjsou propojeny systémem svalů a kostí ramenního pletence (viz obrázek)

Ke krku se spojuje úsloví : “Je tvrdošíjný”, “To mu zlomí vaz” nebo “Nese na ramenou velkou tíhu”, což zase vyjadřuje, jak vnitřní postoj ovlivňuje vnější. V psychosomatickém výkladu krční obratle znamenají osobitý výraz, komunikaci a schopnost otevřít se životu.

Předpoklady k uvolnění  oblasti ramen a krku

Kvůli mnohým monotónním pohybům a statickému držení těla (např. sezení u počítače, dlouhé jízdy autem) dochází v oblasti ramenního pletence a krční páteře k funkčním poruchám a bolestem. Je třeba vždy brát v úvahu funkční souvislost (svalové řezězce, smyčky a pohybové osy) od pánve, přes bederní, hrudní a krční páteř. Nedostatek pohybu vyvolá funkční zkrácení, jehož výsledkem je oslabení. Proto je třeba svaly nejen uvolnit pomocí masáže a fyzioterape, ale také natahovat a posilovat, např. jogou. Svaly pak mají možnost optimálně pracovat, zlepšuje se i  tlak na klouby a ploténky. Protáhne se šíje, hlava se zase může volně pohybovat a pažím i ramennímu pletenci se vrátí síla, pohyblivost a pevnost.