https://blog.kaloricketabulky.cz/2018/06/boli-vas-zada-venujte-pozornost-hlubokemu-stabilizacnimu-systemu/
 
Často dostávám otázku, co to ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ znamená, co tam cvičíme. Moje zkušenosti sportovního trenéra a zaměstnance kliniky rehabilitace mi dávají jasnou linii, na co se soustředit:
Mezi nejdůležitější kladu posílení hlubokého stabilizačního systému, posílení celého trupu a jeho protažení, zvláště tedy bederní páteře, v neposlední řadě posílení oslabených mezilopatkových svalů, které mnohdy způsobují problémy s krční páteří a následně se mohou projevovat i bolestí hlavy. Celé tělo je propojeno fasciální sítí, nicméně pokud je potřeba někde začít, je to hluboký stabilizační systém. Z praxe mám zkušenosti nejen s lidmi, kteří nesportují (tam se samozřejmě dají problémy předpokládat), ale i se sportovci, kteří posilují a je to na nich vidět :) . nicméně hluboký stabilizační systém mnohdy zanebávají do té doby, než začnou problémy, které se projevují bolestí zad, konkrétně bederní části páteře. Např. osvalená třicetiletá slečna nemohla zůstat v planku déle než půl minuty, protože si stěžovala. že jí bolí záda, táhne jí to do břicha a celý trup jí pak bolí……
 
Moje babička nazvala jeden svůj cestopis : Výlet se slečnou Proč. To mi zůstalo – potřebuji vědět PROČ, jak to funguje a předpokládám, když to vysvětlím nejen svým klientům, budou vědět PROČ takto cvičíme a jak jim to pomůže (ale oni to vědí, protože chodí pravidelně a pomáhá jim to :) )
 
Trénink stabilizace trupu je účinný jako dlouhodobé řešení opakující se bolesti zad a krku. Ve srovnání s jinými léčebnými postupy, jako je manuální terapie, bylo prokázáno, že mají delší trvalé zlepšení. Stabilizaci trupu tvoří svaly. které leží hluboko uvnitř trupu a jsou obecně připevněny k páteři, pánvi a lopatkám. Kontrakce těchto svalů  stabilizuje páteř, pánev a ramena, aby vytvořila pevnou základnu pro pohyby ramen a nohou.
 
Bude potřeba trocha anatomie : trup nazývají angličani jádrem, pan Pilates ho nazýval Powerhouse, centrum síly volně přeloženo. Je složený z vnitřní a vnější jednotky.
 
Vnitřní jednotka stabilizuje  páteř na segmentální úrovni a drží  střeva. Je tvořena  pánevním dnem, bránicí, příčným břišním svalem, krátkými svaly v nejhlubší vrstvě podél páteře a několika dalšími hlubokými svaly.
 
Pokud by trup  byl domem, pánevní dno by bylo zemí a bránice by byla střecha. Krátké svaly podél páteře by byly hlavním podpůrným nosníkem a přímý břišní sval by byl stěnou, která dům obklopuje  a připevňuje se k  nosníku.
 
 
Zatímco vnitřní jednotka je zodpovědná za stabilitu, vnější jednotka je zodpovědná za pohyb :otočení, protažení a ohýbání páteře.
 
Vnější jednotka je tvořena vnitřními a vnějšími šikmými  břišními svaly, vzpřimovačem páteře , širokým svalem zádovým,hýždovými svaly, čtyřhraným svalem bederním, adduktory a hamstringy. Abychom se vrátili k analogii domu, tyto svaly by tvořily vnější část domu.
 
 
Abychom získali funkční sílu a pohyb bez bolesti, potřebujeme, aby jak vnitřní, tak i vnější jednotka fungovala a spolupracovaly. Pokud vnitřní jednotka nepracuje dobře, pak je pravděpodobné, že bude nedostatečná segmentální kontrola (tj.  páteř se bude pohybovat jako pevná cihla namísto několika obratlů) i stabilizaci páteře, a to i přes to,že je vnější jednotka pevná.
 
Pokud  vnější jednotka nemůže vykonávat svoji práci, postrádáme sílu, abychom udrželi správnou polohu páteře při vysokých rychlostech a těžších zátěžích ( běh, skákání, zvedání zátěže).
 
Sedavá zaměstnání přináší slabé, nestabilní vzpřimovače páteře spolu se slabými hlubokými svaly trupu, a tím způsobují bolesti spodní části páteře.
 
Je tedy zřejmé, že když je  bederní páteř nestabilní, nesprávně posazená a obklopená zatuhlými, slabými svaly, budou svaly trupu reagovat  různými způsoby. Aby se zabránilo takovému scénáři, je  stabilita svalů rozhodující.